Twój koszyk jest pusty!

Regulamin

x

I. Definicje:

1.       Galeria Bite-Art (zamiennie: Bite-Art, Bite-Art.com) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.bite-art.com  należący do firmy „Jawor Witold Szlachta” z siedzibą w Bydgoszczy, przy ulicy Saperów 210, 85-542 Bydgoszcz,  NIP 9670066276.

2.       Produkt (zamiennie: Towar, dzieło sztuki) – dzieło sztuki wystawiane w celach promocji oraz jako oferta sprzedaży w Galerii Bite-Art.

3.       Kupujący (zamiennie: Klient) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia (przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego), osoba prawna oraz jednostka organizacyjna która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług serwisu internetowego.

4.       Sprzedający (zamiennie: Artysta, Właściciel) – osoba która wystawia swój produkt/dzieło sztuki w Galerii Bite-Art.

5.       Usługobiorca (zamiennie: Użytkownik) – osoba korzystająca z serwisu Bite-Art, zarówno Kupujący jak i Sprzedający.

6.       Zamówienie - oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem serwisu internetowego.

7.       Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedającym a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).

II. Postanowienia ogólne:

1.       Przedmiotem świadczenia usług  jest pośrednictwo w sprzedaży dzieł sztuki znajdujących się we własności Artysty bądź Właściciela innego niż Galeria Bite-Art oraz umowa kupna-sprzedaży na dzieła sztuki znajdujące się we własności Galerii Bite-Art. Galeria udostępnia swoją witrynę internetową Artystom i Właścicielom w celu prezentacji i promocji dzieł sztuki będących ich własnością. Dzięki aktywnemu udziałowi Galerii Bite-Art w transakcji, zarówno Klient jak i Artysta/Właściciel mogą liczyć na bezpieczeństwo i należyty przebieg transakcji. W ten sposób znacznie ogranicza się ryzyko niedotrzymania warunków umowy kupna-sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Artystą/Właścicielem.     

2.       Kontakt z Galerią możliwy jest poprzez adres email info@bite-art.com lub formularz kontaktowy na stronie.

3.       Informacje handlowe zamieszczone na stronie nie stanowią oferty handlowej, lecz są zaproszeniem do składania ofert.

4.       Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.

5.       Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

III. Dostęp do strony:

1.       Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług Galerii Bite-Art jest dostęp przez Usługobiorcę do komputera, przeglądarki internetowej oraz dostępu do Internetu. Galeria Bite-Art udostępnia Tobie swoją stronę internetową Bite-Art.com pod warunkiem że nie będziesz kopiował, udostępniał ani modyfikował żadnych materiałów ze strony Bite-Art.com bez pisemnej zgody właścicieli portalu oraz zgodzisz się na warunki zawarte w tym regulaminie.

2.       Aby uzyskać dostęp do niektórych części strony, wymagane jest utworzenie konta użytkownika. Przy tworzeniu swojego konta musisz podać prawdziwe dane osobowe. Jesteś również odpowiedzialny za bezpieczne przetrzymywanie swojego hasła oraz loginu przed osobami trzecimi. Hasło możesz w każdej chwili zmienić korzystając z panelu użytkownika po zalogowaniu na konto. Nie wolno korzystać z kont innych użytkowników bez ich zgody. Jesteś zobowiązany aby powiadomić Galerię Bita-Art w przypadku nieautoryzowanego użycia Twojego konta. Jeżeli galeria Bite-Art uzna iż Twoje dane osobowe podane w momencie rejestracji są nieprawdziwe, niekompletne, niedokładne lub że niestosujesz się do warunków regulaminu strony, Twoje konto może zostać zawieszone lub usunięte.

3.       Użytkownik strony nie może zbierać ani używać żadnych danych osobowych znajdujących się na stronie Bite-Art włączając w to nazwy kont, adresy email, dane osobowe artystów.

IV. Strona:

Warunki Regulaminu mają zastosowanie do wszystkich użytkowników Serwisu. Strona internetowa może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich, które nie są własnością i nie są kontrolowane przez Bite-Art, w takim przypadku Galeria Bite-Art nie ma kontroli i nie ponosi odpowiedzialności za treść polityki prywatności lub praktyki jakichkolwiek stron internetowych osób trzecich.

V. Zasady postępowania:

Następujące zasady postępowania dotyczą korzystania z Serwisu Bite-Art.com oraz wszelkich treści publikowanych w Serwisie (e-maile, profile, komentarze lub inne części i funkcje Serwisu).

Na stronę nie można wrzucać informacji, plików, zdjęć które:

1.       Są zniesławiające lub oszczercze, pornograficzne, niezgodne z prawem lub są plagiatem.

2.       Naruszają jakikolwiek patent, prawa autorskie, znaki towarowe, tajemnice handlowe lub inne praw własności.

3.       Rozsądny człowiek uznałby za napastliwe, obraźliwe, grożące, szkodliwe, wulgarne, bluźniercze, obsceniczne, rasowe lub obraźliwe w jakikolwiek sposób.

4.       Naruszają lub zachęcają innych do łamania obowiązujących przepisów prawa.

5.       Promują oprogramowanie lub usługi, które dostarczają niechcianych wiadomości e-mail.

6.       Zawierają wirusy, złośliwe lub szkodliwe oprogramowanie.

7.       Zawierają nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje umieszczone w profilu lub innej treści publikowanej na stronie internetowej.

VI. Zamówienia:

1.       Dostępność oferowanych dzieł sztuki jest uzależniona od akceptacji wystawiającego Właściciela/Artysty. Po złożeniu zamówienia na dzieło sztuki dostępność jest ponownie weryfikowana z wystawiającym Właścicielem/Artystą, może to potrwać do dwóch dni roboczych.

2.       Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia bez obowiązku podania powodu. Zamówienie uznaje się za przyjęte i zobowiązujące przez Sprzedającego w momencie potwierdzenia przez Sprzedającego dostępności towaru i wysłaniu notyfikacji do Kupującego przez Galerię Bite-Art w imieniu Sprzedającego.

3.       Galeria prowadzi politykę ciągłego rozwoju dzieł sztuki z artystami i zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji dowolnych towarów bez wcześniejszego powiadomienia. Dodatkowo, ze względu na ręczne wykonane dzieł sztuki wystawionych w Galerii Bite-Art, dokładna wielkość towarów mogą się nieznacznie różnić od danych znajdujących się na stronie internetowej Bite-Art.com.

4.       Dokonujemy wszelkich starań aby zdjęcia wyświetlane na stronie Bite-Art jak najdokładniej oddawały kolory dzieł sztuki, niestety w niektórych przypadkach kolory dostarczonych towarów mogą się nieznacznie różnić od tych wyświetlanych na monitorze Kupującego.

VII. Płatności i waluty:

1.       Płatność należy uregulować w momencie odbioru towaru lub w formie przedpłaty kartą kredytową bądź debetową w momencie złożenia zamówienia lub również w formie przedpłaty, przelewem bankowym na podane w zamówieniu konto bankowe. Po akceptacji zamówienia przez Sprzedawcę umowa staje się obowiązująca.

2.       Galeria Bite-Art akceptuje płatności w polskich złotych, może jednak zaoferować transakcje  walutową – w tym przypadku Kupujący powinien poinformować Galerię mailowo o chęci zawarcia takiej transakcji.

3.        Kupujący zobowiązuje się, że wszystkie dane personalne oraz adresowe podane w procesie zamówienia są poprawne. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do uzyskania walidacji karty kredytowej lub karty debetowej przed przyjęciem zlecenia od Kupujących.

VIII. Dostawa:

1.       Cena dostawy na terenie Polski ustalana jest przez właściciela obrazu/dzieła sztuki. Jeżeli kupujący jest zainteresowany wysyłką do innych krajów Unii Europejskiej prosimy o kontakt/zapytanie cenowe.

2.       Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby przetworzyć i wysłać zamówienie w terminie 7 dni od potwierdzenia zamówienia. Wszelkie terminy podane odnośnie dostawy towarów mają charakter wyłącznie orientacyjny. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub wydatki poniesione przez Kupującego z tytułu opóźnienia w dostawie Towarów.

3.       Kupujący powinien sprawdzić dostarczony przez pocztę lub kuriera Towar i podpisać dowód dostawy lub odbioru.  Jeżeli Towar jest uszkodzony w momencie odebrania, opis domniemanego uszkodzenia lub wady powinien być podany na dowodzie dostawy w formie pisemnej i podpisany przez lub w imieniu Kupującego.

IX. Ryzyko uszkodzenia Towaru:

1.       Ryzyko uszkodzenia lub utraty towaru przechodzi na Kupującego w dniu dostawy na uzgodniony adres.

2.       Niezależnie od dostawy i przejęcia Towaru, własność nie przejdzie na Kupującego do czasu aż Sprzedawca otrzyma pełną kwotę potwierdzoną w zamówieniu przez Kupującego.

X. Zwroty i wymiany: 

1.       Kupujący ma prawo do zwrotu zakupu w ciągu dziesięciu dni od daty otrzymania Towaru w celu wymiany lub zwrotu w jego/jej preferencji, jeśli element jest uszkodzony lub z jakiegokolwiek innego powodu. W tym celu należy:

a.       Wysłać wiadomość e-mail zatytułowaną „Zwrot/Wymiana” na adres info@biteart.com w ciągu siedmiu dni od otrzymania Towaru, zawierającą: numer faktury,  tytuł dzieła sztuki, powód zwrotu oraz załączając wniosek o zwrot lub wymianę. 

b.      zwrócić Towary na adres wskazany przez Galerię Bite-Art w e-mailu będącym odpowiedzią na wysłaną wcześnie przez Kupującego widomość „Zwrot/Wymiana”. Towary muszą być zwrócone w takim stanie w jakim zostały otrzymane.

c.       wszystkie Towar powinny być zwrócone w oryginalnym opakowaniu (które Kupujący powinien zachować).

2.       Galeria Bite-Art nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane po dostarczeniu Towaru do Kupującego i nie będzie w stanie zaakceptować żadnych zwrotów towarów, które zostały uszkodzone po otrzymaniu.

3.       Przetwarzanie zwrotu/wymiany może zająć do 30 dni od otrzymania zwróconych towarów od Kupującego. Dla zleceń spoza Polski, Galeria może zaoferować tylko częściowy zwrot wysyłki przedmiotów.

4.       Kupujący może żądać, aby anulować zamówienie w ciągu 24 godzin od złożenia Zamówienia przez e-maila na info@bite-art.com. Galeria, według własnego uznania może zdecydować się natychmiast zwróci Kupującemu przedpłatę, lub poinformuje Kupującego aby postąpił według punktu 1.  w warunku „Zwroty i wymiany” jeżeli Towar jest już w procesie wysyłki. 

XI. Prawa własności intelektualnej:

1.       Treści na stronie internetowej są wyświetlana dla Twojej informacji i nie mogą być wykorzystywane, kopiowane, reprodukowane, rozpowszechniane, przekazywane, nadawane, wyświetlane, sprzedawane, licencjonowane lub w inny sposób wykorzystywane do użytku osobistego niezależnie od celu bez uprzedniej pisemnej zgody Galerii Bite-Art.

2.       Użytkownik zobowiązuje się do nie angażowania się w kopiowanie lub rozpowszechnianie jakichkolwiek treści znajdujących się na tej stronie innych niż wyraźnie dozwolone w niniejszym dokumencie, w tym jakiekolwiek wykorzystanie, kopiowanie lub dystrybucję tych materiałów. Użytkownik zobowiązuje się nie pobierać ani nie drukować kopii wyświetlanych na stronie dzieł sztuki dla użytku osobistego lub komercyjnego. Użytkownik nie może w żaden sposób zakłócać jakichkolwiek funkcji związanych z działaniem strony internetowej oraz funkcji, które uniemożliwiają lub ograniczają użycie i kopiowanie jakichkolwiek wyświetlanych treści.

XII. Prawa autorskie:

1.       Galeria wymaga od Artystów/Właścicieli, wystawiających swoje dzieł sztuki, przestrzegania praw autorskich. Użytkownik Galerii internetowej Bite-Art nie może dodawać, modyfikować lub rozpowszechniać żadnej treści która jest chroniona prawami autorskimi należącymi do innych osób, bez uzyskania ich pisemnej zgody. Bite-Art zastrzega sobie prawo do usunięcia wszelkich treści i/lub dzieł sztuki jeśli wierzymy iż mogą naruszać prawa autorskie osób trzecich. Bite-Art posiada również prawo do wypowiedzenia kont użytkowników, którzy naruszają jakiekolwiek prawa autorskie.

2.       Jeśli uważasz, że Twoja praca została skopiowana lub umieszczone na stronie internetowej w sposób, który stanowi naruszenie praw autorskich, należy niezwłocznie powiadomić galerię Bite-Art. wysyłając e-maila na adres info@Bite-Art.com

XIII. Rozwiązanie konta:

1.       Bite-Art. może w pewnych okolicznościach bez uprzedzenia, natychmiast zamknąć konto i dostęp do strony oraz wszelkich innych usług oferowanych przez stronę Bite-Art. Przyczyny takiego rozwiązania obejmują , ale nie ograniczają się do:

a.       w przypadku naruszenia niniejszych Warunków lub innych zawartych umów bądź wytycznych

b.      wniosku organów ścigania lub innych agencji rządowych;

c.       wniosek posiadacza konta

d.      zmiana ukierunkowania tematycznego materiałów i treści na stronie internetowej ( lub jakiejkolwiek jej części )

e.      nieoczekiwane problemy techniczne lub naruszenie bezpieczeństwa

f.        wydłużone okresy bezczynności

g.       zaangażowanie Użytkownika w oszukańcze lub nielegalne działania

h.      niepłacenie wszelkich opłat należnych w związku z witryną lub innego produktu/usługi Bite-Art

2.       Usunięcie konta i dostępu do strony internetowej obejmuje:

a.       usunięcie dostępu do niektórych lub wszystkich podstron w Witrynie

b.      usunięcie loginu, hasła i wszystkich powiązanych informacji, plików i materiałów , w tym treści związanych z kontem

c.       zakaz dalszego korzystania z Serwisu .

XIV. Zmiany w serwisie Bite-Art.com:

1.       Bite-Art zastrzega sobie prawo aby w dowolnym momencie wprowadzać modyfikacje na stronie internetowej Bite-Art.com lub zaprzestać czasowo bądź na stałe wyświetlania strony. Bita-Art nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników ani jakiejkolwiek strony trzeciej za wszelkie modyfikacje, zawieszenia lub wyłączenia w Serwisie.

XV. Ograniczenie odpowiedzialności:

1.       W żadnym przypadku Galeria Bite-Art nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne, karne lub wynikowe szkody wynikające z:

a.       błędu, błędów lub nieścisłości w treści umieszczanej na stronie przez Użytkowników lub osoby trzecie

b.      bezprawnego dostępu lub korzystania z naszych serwerów i / lub wszelkich informacji przechowywanych na nim

c.       przerwania lub zaprzestania transmisji do lub ze strony internetowej

d.      wszelkich wirusów, koni trojańskich, robaków itp., które mogą być przekazywane za pośrednictwem naszej strony naszych przez osoby trzecie

e.      wszelkich zamieszczonych treści czy też treści przesyłanych pocztą elektroniczną

2.       ​​Bite-Art nie ponosi odpowiedzialności za treści dodane przez Użytkowników lub osoby trzecie, które są szkalujące, obraźliwe lub niezgodne z prawem.

XVI. Akceptacja regulaminu:

1.       Potwierdzasz że masz więcej niż 18 lat lub posiadasz prawną zgodę rodzica lub opiekuna, oraz jesteś w pełni zdolny i kompetentny zawrzeć warunki, zasady, obowiązki oświadczeń i gwarancji określonych w niniejszym Regulaminie, oraz przestrzegać i stosować się do niniejszych Warunków. Strona internetowa nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 13 roku życia. Jeśli masz poniżej 13 lat, prosimy nie korzystać z Serwisu.

XVII. Prawa autorskie:

1.       Strona Bite-Art jest własnością firmy „Jawor Witold Szlachta” i żadna część strony internetowej nie może być kopiowana, reprodukowana, przesyłana lub w inny sposób wykorzystywana w jakimkolwiek celu bez uprzedniej pisemnej zgody Bite-Art.

2.       Wszystkie znaki towarowe związane ze stroną Bite-Art są własnością firmy Jawor Witold Szlachta i nie mogą być używane do innych celów bez uprzedniej pisemnej zgody Bite-Art.

XVIII. Postanowienia końcowe:

1.       Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznany za nieważny przez właściwy sąd ,nieważność takiego postanowienia nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień niniejszych Warunków , które pozostają w pełnej mocy. Bite-Art zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie, według własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia. Ewentualne zmiany wchodzą w życie po opublikowaniu na stronie internetowej lecz nie obowiązują zamówień zawartych przed datą publikacji zmian. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian do niniejszych Warunków będzie oznaczało jego zgodę na pełen regulamin włącznie z wprowadzonymi wcześniej zmianami.

2.       W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).

3.       Prosimy o zgłaszanie wszelkich naruszeń Regulaminu.

Dziękujemy za zapoznanie się z regulaminem – zespół Bite-Art.